OPRÁVNENIA a CERTIFIKÁTY

Oprávnenie - Plynové zariadenia

Oprávnenie - Stavbyvedúci

Osvedčenie - montáž lisovaných spojov

Certifikát - BAUMIT izolačné systémy